Impressum
Velkommen
Dette er meg
Aktuell
Sponsorer
Presse og Media
Terminer
Konkurranser
Hangar
Lenker
Kontakt & Gjesteboka
Impressum

 

Disclaimer:

Hjemmesiden tjener bare til private formål.
Tross jeg sjekket med omhu så tar jeg ikke ansvar for innhold av linkede sider. Jeg tar uttrykkelig avstand fra enhver innhold av alle lenkede sider. For innholdet til lenkede sider er bare den vedrørende eier av siden hele ansvar.
Tross jeg sjekket nøye kan det hende at jeg uten vite har brukt handelsnavn, produktnavn, opphavsrettslig beskyttet materiell osv. uten å henvise til merkeeier.
Jeg erklærer herved at jeg anerkjenne alle merkerettigheter og opphavsretter og at jeg etter informasjon foretar nødvendige korrigeringer av hjemmesiden.
I slike tilfeller ber jeg eiere av tilsvarende rettigheter å ta hensyn til den ikke-kommersielle karakter av denne hjemmesiden og å informere webmasteren.
 

Webmaster:

Jeannette Heindel
8250 Rognan
Norge
e-mail: webmaster@alexheindel.de
 


Kommentare? / Kommentarer? / Comments? Mailto: Webmaster.
Copyright © 2011 Alex Heindel
This site was last updated 09.04.2013.